Termeni si Conditii

 1. PREVEDERI GENERALE

Site-ul adventuretime.ro („Website-ul”) este proprietatea BRACOS ADVENTURE SRL cu sediul social în Bucuresti, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr J40/14018/2017, Cod Unic de Înregistrare 38070828 , denumită pe parcursul acestor Termene și Condiții, “Compania”.

Compania este specializat în vânzarea online a produselor Pachete Turism de Aventura („Produsele”).

Termenele și Condițiile definesc condițiile de utilizare a Website-ului și condițiile contractuale ce guvernează relația dintre Companie și clienți. Prin acceptarea Termenelor și Condițiilor, sunteți de acord că: (i) în cazul în care Utilizatorul este o persoană fizică, acționează în nume propriu și nu reprezintă nicio altă persoană, iar dacă este reprezentantul unei persoane juridice, acționează în limitele împuternicirii ce i-a fost date; (ii) Utilizatorul va furniza informații corecte și complete în vederea utilizării Website-ului; (iii) Utilizatorul nu va utiliza Website-ul pentru a reproduce, duplica, copia, vinde, revinde, distribui, publica sau exploata, în niciun scop comercial, software-ul, conținutul, ofertele, produsele sau serviciile furnizate de către Companie sau obținute prin intermediul Website-ului fără să obțineți consimțământul expres, prealabil și scris al Companiei. Această restricție include orice încercare de a încorpora orice informație de pe Website în orice alt catalog, produs sau serviciu; (iv) Utilizatorul nu va utiliza Website-ul în niciun mod care ar putea să afecteze în mod negativ disponibilitatea resurselor sale sau utilizarea sa de către alți clienți sau în orice mod care ar putea defecta, dezactiva, supraîncărca sau deteriora serverele sau rețelele Companiei sau ale unor terțe persoane; și că (vii) Utilizatorul nu va utiliza Website-ul  în orice scop care este ilegal sau interzis prin aceste Termene și Condiții sau prin alte politici relevante.

Utilizatorul este obligat să ia cunoștință de și să accepte Termenele și Condițiile, precum și celelalte politici relevante pentru Website, bifând căsuța  „Sunt de acord cu termenele si condițiile de utilizare a Website-ului“. Pentru folosirea in bune condiții a Website-ului, Utilizatorul are obligația de a citi cu atenție și de a respecta “Termenele și Condițiile” prevăzute în acesta, precum și orice alte politici relevante ale Website-ului, așa cum acestea vor fi notificate Utilizatorului la un anumit moment.

Compania își rezervă dreptul de a modifica unilateral în orice moment Termenele și Condițiile, precum și orice alte politici relevante, Utilizatorul urmând a fi înștiințat despre aceste modificări în momentul accesării Website-ului sau printr-un e-mail la adresa furnizată la crearea Contului de utilizator. Continuarea folosirii Website-ului în orice fel, inclusiv prin comandarea si achiziționarea de Produse, ulterior modificării Termenelor și Condițiilor reprezintă acceptul Utilizatorului cu privire la modificările efectuate. Termeniele și Condițiile modificate vor fi aplicate oricărei comenzi/tranzacții începând cu ziua modificării acestora. Utilizatorul este sfătuit ca, anterior emiterii/validării unei comenzi, sa consulte cu atenție Termenele si Condițiile, precum și orice alte politici relevante, pentru a putea lua la cunoștință eventualele modificările apărute.

Ultima actualizare a Termenelor și Condițiilor a fost efectuata in data de: 01-09-2018

Website-ul este accesibil clienților 24 de ore din 24, 7 zile din 7 în afara cazurilor in care se efectuează operațiuni de mentenanță.

Compania își rezervă dreptul de a întrerupe unilateral accesul la Website-ului (integral sau parțial), în orice moment, cu notificarea imediată a utilizatorilor, prin mesaj afișat pe Website la momentul accesării.

Compania nu poate fi ținuta răspunzătoare față de Utilizator și/sau față de terțe persoane pentru lipsa de funcționalitate sau pentru funcționarea neconformă a Website-ului.

 1. Utilizatorul Website-ului

Utilizatorul Website-ului este:

 • persoana fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină,
 • orice reprezentant al unei persoane juridice înmatriculate și funcționând în conformitate cu legile din România, acționând în numele și pe seama persoanei juridice,
 • orice persoană fizică autorizată (PFA);

care accesează, comandă sau achiziționează Produse prin intermediul Website-ului, denumit pe parcursul acestor Termene si Condiții, “Utilizator”.

 1. Utilizarea Website-ului

 

 1. Crearea unui Cont de către Utilizator

Pentru efectuarea de cumpărături prin intermediul Website-ului, Utilizatorul trebuie în prealabil sa își creeze un Cont:

 • fie înainte de a efectua orice cumpărături, accesând butonul „Creează contul de utilizator”;
 • fie în momentul adăugării primului Produs în coșul de cumpărături.

Pentru a-si putea crea Contul, Utilizatorul trebuie sa furnizeze numele, prenumele, adresa de e-mail prin care dorește să poarte corespondența cu Compania și o parolă formată din [_] caractere alfanumerice.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru menținerea confidențialității datelor Contului său

În cazul pierderii sau uitării parolei, aceasta poate fi regenerata accesând căsuța „contul meu” și introducând adresa de mail, urmând ca o parola să fie transmisă prin mail. Parola este strict confidențială.

Utilizatorul este în întregime responsabil pentru menținerea securității și confidențialității contului și parolei și este responsabil pentru toate activitățile și conduita sa sau a oricărei alte persoane care acționează Produse prin intermediul Contului. Utilizatorul este de acord să notifice Compania imediat cu privire la orice suspiciune de utilizare neautorizată a Contului sau cu privire la orice suspiciune cu privire la o posibilă breșă de securitate. Compania sau reprezentanții nu vor fi responsabili pentru nicio pierdere sau prejudiciu, de orice fel, care ar putea surveni ca urmare a utilizării, de către o altă persoană, a Contului, cu sau fără permisiunea Utilizatorului. Utilizatorul este răspunzător pentru orice pierderi cauzate Companiei sau oricărei terțe părți ca urmare a utilizării Contului de către o altă persoană.

Parola nu va fi folosita pentru efectuarea de plăti online, aceasta va fi folosită doar în scopul înregistrării Utilizatorului și creării unui Cont în vederea efectuării comenzilor online.

Utilizatorii sunt obligați sa furnizeze date adevărate, exacte si complete așa cum este indicat și în formularul de înregistrare și să reînnoiască, ori de câte ori este necesar, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete în orice moment.

In cazul furnizării de către Utilizator a unor informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, Compania își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa Contul și de a refuza toate încercările curente sau viitoare de folosire a serviciilor Website-ului, fără nicio despăgubire față de Utilizator.

Aceste condiții sunt necesar a fi îndeplinite și în cazul înregistrării participării Clienților la concursurile/promoțiile organizate și prezentate în cadrul Website-ului de către Companie, concursuri/promoții ce vor fi guvernate de regulamente distincte.

În cazul nerespectării de către Utilizator a Termenelor și Condițiilor sau a oricăror altor politici relevante, Compania își rezerva dreptul de a dezactiva contul Utilizatorului, fără nicio despăgubire și fără acordarea unui preaviz sau a vreunei alte formalități, după înștiințarea Utilizatorului printr-un e-mail.

In caz de fraudă sau încălcarea oricăror legi aplicabile din partea Utilizatorului, dezactivarea contului se va face fără preaviz, fără înștiințare, fără alte formalități și fără despăgubiri, Compania procedând exclusiv la informarea Utilizatorului printr-un e-mail.

Utilizatorul care dorește dezactivarea contului său, va transmite o înștiințare în acest sens către Compania prin email la [email protected] Compania se obligă să dezactiveze Contul în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea cererii de dezactivare.

 

 

 1. Caracteristicile produselor oferite spre comercializare

Produsele oferite spre vânzare sunt însoțite de o descriere a acestora, permițând Utilizatorului sa ia cunoștință de informațiile esențiale cu privire la caracteristicile Produselor înainte de a finaliza o comandă.

Imaginile folosite pentru descrierea Produselor pe Website nu reprezintă o obligație contractuală din partea Companiei, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

Prin efectuarea unei comenzi, Utilizatorul recunoaște ca a luat cunoștință de toate datele afișate pe Website despre Produsele comandate (cum ar fi denumire, preț, greutate, cantitate, informații speciale despre Produs, diverse limitări de cantitate etc.) și că le acceptă fără nicio rezervă.

Informațiile despre Produs afișate pe Website au doar scop informativ și nu sunt destinate să înlocuiască sfatul unor specialiști din diverse domenii (de exemplu, electronică).

 1. Disponibilitatea Produselor și valabilitatea ofertelor

Ofertele de Produse si prețurile afișate pe Website sunt valabile atâta timp cat sunt vizibile pe Website și în limita stocului disponibil.

Simplul fapt de a adăuga Produse în coșul de cumpărături nu reprezintă validarea automată a comenzii, existând posibilitatea ca între momentul adăugării Produsului în cos, și momentul validării Comenzii de către Utilizator, Produsul/Produsele să devină indisponibile, Compania nefiind răspunzătoare pentru aceasta.

În cazul în care ulterior adăugării în coș a unui Produs, acesta devine indisponibil, Utilizatorul va fi informat în mod corespunzător.

Compania poate să ofere Utilizatorului opțiuni de Produse similare Produsului devenit indisponibil. Utilizatorul poate să aleagă să adauge în coșul de cumpărături unul dintre Produsele similare prezentate de către Companie sau poate să refuze Produsele prezentate de către Companie.

 1. Prețurile Produselor

Preturile Produselor prezentate pe Website sunt exprimate în RON și au toate taxele incluse, cu excepția costurilor de transport. Costurile de transport vor fi aduse la cunoștința Utilizatorului înainte de momentul finalizării comenzii.

Preturile aplicabile sunt cele afișate pe Website în momentul validării comenzii de către Utilizator. In cazul în care produsele din coșul de cumpărături vor suferi modificări ale prețurilor, noile prețuri vor fi afișate și în coșul de cumpărături, iar produsele care au suferit modificări ale preturilor vor fi semnalate Utilizatorului. Preturile includ T.V.A., iar toate modificările legale survenite cu privire la cuantumul acestei taxe se vor reflecta în prețul Produselor prezente pe Website în momentul intrării în vigoare a actului normativ respectiv. Orice alte taxe suplimentare cu privire la anumite categorii de Produse vândute pe Website la un moment dat vor fi incluse în prețul acestora.

În cazul în care prețul Produsului sau unele caracteristici ale acestuia au fost afișate greșit, iar Comanda nu a fost finalizată până la acel moment, Compania va proceda la modificarea prețului afișat pe site și vor semnala Utilizatorului modificarea prețului produselor adăugate în coșul de cumpărături.

 1. Plasarea Comenzii și încheierea contractului de vânzare

În vederea efectuării și înregistrării unei comenzi, Utilizatorul trebuie să urmeze instrucțiunile afișate pe Website în acest sens. În momentul dinaintea validării comenzii, Utilizatorului i se va pune la dispoziție un sumar al informațiilor legate de comandă (număr Produse comandate, suma comenzii, tipul de livrare, costurile de livrare, precum și adresa selectată pentru livrare), iar acesta se validează printr-un “click” pe butonul “ACCEPT”.

Comenzile nevalidate prin apăsarea butonului ”ACCEPT” nu vor fi onorate. Simplul fapt de a adăuga Produse în coșul de cumpărături nu echivalează cu validarea comenzii și nu creează nicio obligație pentru Companie de a proceda la livrarea produselor.

Compania confirmă înregistrarea comenzii printr-un e-mail automat trimis către Utilizator, prin intermediul căruia i se vor comunica următoarele informații:

 • lista cu Produsele comandate, preturile Produselor, tipul de livrare, costul livrării, adresa pentru livrarea la domiciliu;
 • un exemplar al Termenelor și Condițiilor, în forma aplicabilă la data validării comenzii.

În acest caz, contractul de vânzare se va considera a fi încheiat la data primirii, de către Utilizator, a confirmării înregistrării comenzii.

Dreptul de proprietate asupra Produselor comandate se va transfera din patrimoniul Companiei în patrimoniul Utilizatorului la data încheierii contractului, deci, potrivit prevederilor de mai sus, la data primirii, de către Utilizator, a confirmării înregistrării comenzii.

Compania poate solicita informații suplimentare despre comandă, inclusiv, dar fără limitare, cu privire la adresa și ora la care să fie livrată comanda, în cazul în care informațiile furnizate inițial de către Utilizator nu sunt suficiente pentru onorarea comenzii. În acest caz, comanda va fi validată și contractul de vânzare va fi considerat încheiat (si dreptul de proprietate asupra Produselor transferat) doar la data primirea noilor informații solicitate. În cazul nefurnizării de către Utilizator a informațiilor suplimentare solicitate, contractul de vânzare nu va fi considerat ca fiind valabil încheiat, Compania neavând obligația de a onora comanda respectivă.

Validarea comenzii nu garantează și livrarea tuturor Produselor din comanda plasată. În cazul în care anumite Produse din comanda devin indisponibile între momentul înregistrării comenzii și momentul transmiterii e-mailului de confirmare care reprezintă acceptarea comenzii, Compania va notifica Utilizatorul în acest sens, solicitând validarea comenzii fără Produsele devenite indisponibile, prin transmiterea unui e-mail de confirmare a listei de Produse. Compania va considera că Produsele comandate de către Utilizator trebuie livrate împreună, de aceea, în cazul nefurnizării de către Utilizator a confirmării listei de Produse fără Produsele devenite indisponibile, contractul de vânzare nu va fi considerat ca fiind valabil încheiat, Compania neavând obligația de a onora comanda respectivă.

Costul de transport se calculează în funcție de valoarea Produselor comandate, după cum urmează: [_]

Utilizatorul are posibilitatea de a urmări statusul comenzilor sale, precum și istoricul tranzactiilor de pe Website accesând rubrica „Contul meu”. Datele tranzacțiilor vor fi păstrate pe Website pentru o perioada de  [_].

 1. Plata Produselor

Plata comenzilor realizate se poate efectua în următoarele modalități:

 • Plata la livrare – în numerar sau cu cardul
 • Plata online prin card bancar
 • Plata prin ordin de plata.

Compania acceptă plata prin intermediul următoarelor carduri bancare de debit sau credit: Visa, Mastercard.

Toate tranzacțiile bancare de pe Website vor fi efectuate într-o manieră securizată, procesatorul de plăți fiind garantul acestei securități din punctul de vedere al efectuării plăților online și se obligă să protejeze toate datele și informațiile personale ce au legătură cu modalitățile de plată online.

În cazul în care Utilizatorul alege varianta plății la livrare (ramburs), plata se va face în momentul în care Produsele ajung la adresa de livrare.

Compania își rezervă dreptul de a suspenda/anula toate comenzile/livrările în cazul refuzului efectuării plații de către instituțiile financiar-bancare (în cazul în care Utilizatorul a ales să efectueze plata Produselor online sau prin ordin de plată), fără nicio despăgubire sau notificare față de Utilizator.

Toate informațiile introduse în vederea efectuării unei plăți online (numărul cadrului, parola, data validității cardului) nu vor fi stocate pe serverele Companiei, ci vor fi procesate exclusiv de către unitățile bancare emitente ale cardurilor.

Bonul fiscal și factura pentru Produsele comandate vor fi eliberate pentru fiecare comandă în parte și vor însoți Produsele livrate.

In cazul în care un Produs comandat de către Utilizator, nu poate fi livrat de către Compania din motive independente de voința acetsuia, Compania va informa Utilizatorul în acest sens și va returna în contul Utilizatorului contravaloarea Produsului (daca prețul a fost deja plătit), în termen de 14 zile de la data la care Compania a luat la cunoștință acest fapt.

 1. Livrarea Produsului

Produsele vor fi livrate la adresa indicată de către Utilizator în procesul efectuării comenzii.

Utilizatorul se obligă sa fie prezent la recepționarea comenzii la adresa indicată în comandă.

Utilizatorul are obligația de a verifica corectitudinea informațiilor furnizate cu privire la adresa de livrare anterior validării comenzii (strada, numărul străzii, blocul/clădirea, numărul, etajul, codul interfonului, codul poștal). În cazul apariției unor erori la introducerea acestor informații, Compania nu va fi făcuta responsabila pentru imposibilitatea livrării comenzii, livrarea cu întârziere a comenzii sau pentru orice alte consecințe.

Livrarea comenzilor la adresa de livrare indicată de către Utilizator este asigurată de către Companie prin partenerii contractuali – prestatori de servicii de curierat –  denumiți „Curieri”.

În cazul în care Utilizatorul se află în imposibilitatea recepționării comenzii în mod personal, comanda va fi livrată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării către Curier a numărului comenzii.

Nicio cerere de livrare a unei comenzi nu va putea fi onorată dacă Utilizatorul nu îndeplinește condițiile de mai sus. În cazul livrării la o locație aleasă de către Utilizator, în situația în care Curierul nu poate avea acces în locația respectivă, Utilizatorul trebuie să se asigure că poate recepționa această comandă.

 1. Dreptul de retragere

La recepționarea mărfii, Utilizatorul trebuie să se asigure că Produsele livrate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ așteptărilor sale. În caz contrar, Utilizatorul poate să atenționeze Compania prin email la adresa: [email protected] pentru a remedia situația creată în cel mai scurt timp posibil.

Utilizatorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Produs în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.

Astfel, potrivit OUG nr. 34/2014, perioada de returnare a unui Produs expiră în termen de 14 zile de la ziua în care Utilizatorul intră în posesia fizică a comenzii.

In cazul în care Utilizatorul decide să se retragă din contract, acesta va putea să contacteze Compania printr-un e-mail scris la adresa [email protected] , în urma căreia va primi un formular de retur.

Costurile aferente returnării Produselor vor fi suportate de către Utilizator.

In cazul în care Utilizatorul solicită retragerea din contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv/comanda respectivă.

Compania va rambursa prețul Produsului returnat în 14 zile de la data recepționării Produsului. Suma plătită va fi returnată după cum urmează:

 • pentru Comenzile achitate prin card online – prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
 • pentru Comenzile achitate cu ordin de plată, plata la livrare – prin virament bancar, în contul indicat de către Utilizator.

Rambursarea costului Produsului se va face la prețul înscris pe bonul fiscal, indiferent de fluctuațiile de valoare ale acestuia.

Potrivit prevederilor legale în vigoare, nu pot face obiectul dreptului de retragere prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidențial, transport de mărfuri, închiriere de mașini, catering sau servicii privind activitățile de agrement, n cazul in care contractul prevede o data sau o perioada de executare specifica;.

 

 

 1. RELAȚIA CU UTILIZATORII

Pentru orice informație sau reclamație referitoare la Website sau la comenzi, Utilizatorii au la dispoziție următoarele date de contact:

 • prin e-mail la [email protected] .
 • Prin poștă/curier la adresa : Strada Lecturii, nr29, sect2, Bucuresti
 • Prin telefon la: 0784258058

 

 1. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Compania colectează, prin intermediul Website-ului datele dumneavoastră cu caracter personal. Vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate aplicabilă Website-ului la [_].

 1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul Website-ului este protejat de legile privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile, inclusiv dar fără a se limita la Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Toate textele, formatările (inclusiv, fără a se limita selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor pe Website) și imaginile, graficele, animațiile, instrumentele, aplicațiile, muzica, sunetele, articolele, copiile, materialele, fotografiile, mărcile, denumirile comerciale și logo-urile, precum și alte materiale și informații de pe acest Website sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală ale Compania și afiliaților, și ale licențiatorilor acestora (denumite în mod colectiv ”Conținutul”). Aceste materiale nu pot fi copiate, supuse unor operațiuni de inginerie inversă, decompilate, dezasamblate, modificate, publicate pe alte website-uri, încadrate, schimbate sau distribuite, redistribuite, licențiate, sub-licențiate sau transferate în orice formă de către Utilizator. Niciunul dintre elementele de pe Website nu va fi considerat a acorda direct, implicit, sau în orice alt mod, orice licență sau drept de a utiliza, în orice scop Conținutul, în tot sau în parte. Mărcile, logourile, numele comerciale și mărcile, atât înregistrate cât și neînregistrate (denumite, în mod colectiv, ”Mărcile”) afișate pe Website sunt Mărci aparținând Companiei sau terților parteneri afiliați ai acestora. Nimic de pe Website nu trebuie interpretat ca acordând, în mod direct, implicit, sau în alt mod, orice licență sau drept de utilizare a oricărei Mărci afișate pe Website.

Utilizatorul declară și înțelege că orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturile de proprietate intelectuală ale Companiei sau terților parteneri afiliați ai acesteia și va atrage exercitarea, de către aceștia a tuturor remediilor legale.

Compania oferă Utilizatorului o licență limitată, neexclusivă, revocabilă pentru a vedea, distribui, printa sau descărca orice Conținut, așa cum acesta este definit mai sus, de pe Website, pentru uzul său personal. Utilizatorului nu îi este acordat dreptul să licențieze, republice, distribuie, copieze, cesioneze, sub-licențieze, transfere, vândă, creeze opere derivate sau orice altă utilizare non-personală a oricărui Conținut al Website-ului. Nicio parte a Conținutului nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în orice sistem electronic sau mecanic de găsire a informațiilor, altfel decât în scopul folosirii personale. Utilizatorul nu poate accesa sau utiliza Website-ul în niciun fel care ar putea sau care are scopul de a dăuna sau afecta Website-ul sau orice server sau rețea care stă la baza Website-ului, sau de a interfera cu utilizarea și dreptul oricărei alte persoane sau entități de a utiliza Website-ul.

 

 1. ALTE PREVEDERI

 

Website-ul poate conține legături („Link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica Termene și Condiții de utilizare specifice, astfel cum sunt acestea specificate pe website-urile/paginile respective, Compania nefiind răspunzătoare și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web.

Includerea acestor Link-uri sau trimiteri pe Website este realizată, de regulă, pentru ajutorul sau în interesul Utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar.

Compania nu garantează/controlează actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți către care trimit link-urile de pe Website.

Prin continuarea utilizării Website-ului, Utilizatorul înțelege și acceptă că accesează acele website-uri și/sau folosește produsele/serviciile oferite prin intermediul acestora, exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere și că nu poate solicita Compania nu este răspunzătoare pentru prejudiciile suferite ca urmare a accesării acestor link-uri și folosirii serviciilor puse la dispoziției pe website-urile către care Link-urile fac trimitere.

Returnarea avansului este posibila la anuntarea neparticipari clientului cu minim 10 zile lucratoare.

Achitarea avansului constituie contravaloarea inchirierii ghizilor, echipamentului rezervat (caiace, padele, veste de salvare, fustite pt caiac) si inchirierea transportului acestora.

Clientul se obliga sa achite avansul la inscrierea evenimentului si restul banilor in ziua de desfasurare a evenimentului.

 

 

 1. DESPĂGUBIRI

Utilizatorul declară și recunoaște că este de acord să despăgubească, apere și să exonereze de orice responsabilitate, pierdere, solicitare și cheltuiala, Compania și partenerii săi contractuali și funcționarii, directorii, angajații și afiliații acestora, inclusiv dar fără a se limita la, taxe și costuri rezonabile aferente avocaților în legătură cu sau rezultând din: (i) încălcarea acestor Termene și Condiții de către Utilizator, sau a oricăror alte politici relevante, în special cele privind confidențialitatea; (ii) utilizarea necorespunzătoare a Website-ului, de către Utilizator; (iii) nerespectarea sau încălcarea drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală sau a altor drepturi ale unor terțe părți prin încălcarea clauzei – Proprietate Intelectuală – din acești Termene și Condiții.

Compania va despăgubi Utilizatorul pentru prejudiciul direct creat ca urmare a (i) încălcării acestor Termene și Condiții, (ii) acțiunilor culpabile săvârșite cu intenție sau neglijență gravă de către proprii angajați.

 1. FORȚA MAJORĂ

Toate evenimentele de forță majoră definite de legislația română reprezintă un motiv de suspendare si stingere a obligațiilor Companiei.

Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale decurgând din aceste Termene și Condiții, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți anularea comenzii, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Compania nu poate fi trasa la răspundere in aceste cazuri de forță majoră.

 

 1. RECLAMATII SI LITIGII

Acești Termene și Condiții sunt supuse legislației din România.

În cazul survenirii unor dispute, Utilizatorul va putea sa trimită reclamații la […] pentru a ajunge la o soluționare amiabilă. Însă, în condițiile în care nu s-a ajuns la o înțelegere amiabilă între părți, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

 

 

Prin UTILIZAREA WEBSITE-ULUI vă exprimați în mod expres acordul cu privire la următoarele prevederi ale acestor TermenE ȘI CONDIȚII:                  PREVEDERI GENERALE, UTILIZAREA WEBSITE-ULUI, PROPRIETATE INTELECTUALĂ, ALTE PREVEDERI, DESPĂGUBIRI, RECLAMAȚII ȘI lITIGII.